Boćwinka1

– przeżyć Mazur –

Okolica

Ab in die Wildnis

Unberührte Natur, grüne Wälder und Wiesen, tiefblaue Seen,
Kraniche und Störche soweit das Auge reicht: Das ist unser
Masuren.

Masuren (polnisch: Mazury) ist eine Region des ehemaligen Ostpreußens und bildet die größte Seenlandschaft Polens. Unser Hof befindet sich in den Buckelmasuren bzw. der masurischen Schweiz. Seen, Wälder Hügel und Wiesen wechseln einander ab.
Hier gibt es eine große Anzahl an Wildtieren, und das nicht nur in den Reservaten. Die Puszcza Borecka, etwa 8 km entfernt, beherbergt Wisente, Wölfe, Hirsche und Rehe und alle anderen Tiere, die sich in unberührte Natur wohlfühlen. Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet sich in der Kreisstadt Kruklanki ca. 7 km entfernt.
Gizycko mit ca. 33.000 Einwohnern ist etwa 20 km entfernt. Wer das alte Ostpreußen Königsberg, Tilsit und die Kurische Nehrung entdecken möchte, kann mit einem Tagesvisa über die etwa 40 km entfernte Grenze in die Oblast Kaliningrad einreisen.

zu den weiteren Touristenattraktionen gehören:

Heilige Linde
Johannisburger Heide
– Liski Trakehnergestüt
Lycker Kleinbahnen
Masurischer Kanal
– Masurisches Heimatmuseum Owczarnia
Pyramide in Rapa
Rominter Heide
Schloss Schlobitten
Schloss Steinort
Wolfsschanze
Wisente in freier Wildbahn

Into the wild

Unspoiled nature, lush forests and meadows, serene blue lakes, Cranes and storks all around you: This is our Mazury.

Mazury is a region of the former East Prussia, which forms Poland’s largest lake district. Our house is located in the Masurian hills,or so callked the Masurian Switzerland. Lakes, wooded hills and meadows alternate.

Here you can still find a large number of wild animals outside of reservations. The Puszcza Borecka, about 8 km away, houses bisons, wolves, deer, roe deer and other animals that feel at home in the untouched nature. The closest shop is located in the small district town Kruklanki (about 7 km away).Gizycko with about 33,000 inhabitants is about 20 km away. If you want to discover the old East Prussia Königsberg, Tilsit and the Curonian Spit, you can enter the Kaliningrad Oblast by crossing the border some 40 km away.

Other tourist attractions include:

Heilige Linde
Johannisburger Heide
– Liski Trakehnergestüt
Lycker Kleinbahnen
Masurischer Kanal
– Masurisches Heimatmuseum Owczarnia
Pyramide in Rapa
Rominter Heide
Schloss Schlobitten
Schloss Steinort
Wolfsschanze
Wisente in freier Wildbahn

Okolica

Dziewicza przyroda, zielone lasy i łąki, błękitne jeziora. Żurawie i bociany – jak daleko sięga wzrok – to są nasze Mazury.

Mazury są regionem byłych Prus Wschodnich i stanowią największe polskie pojezierze. Nasze siedlisko mieści się na Mazurach Garbatych wzgl. w Szwajcarii Mazurskiej. Jeziora, lasy, pagórki i łąki wzajemnie się przeplatają.

Jest tu dużo zwierzyny żyjącej nie tylko w rezerwatach.

Puszcza Borecka, ok. 8 km od nas, jest domem żubrów, wilków, jeleni i saren oraz wielu innych zwierząt, które doskonale czują się w dziewiczej przyrodzie.

Najbliżej położona miejscowość, w której można zrobić zakupy, to wieś gminna Kruklanki, ok. 7 km.
Giżycko liczące ok. 33.000 mieszkańców odległe jest o ok. 20 km.

Kto chce zwiedzić stare Prusy Wschodnie, tzn. Królewiec, Tilsit (teraz Sowietsk) oraz Mierzeję Kurońską, może to uczynić z jednodniową wizą pozwalającą na wjazd do obwodu kaliningradzkiego.

Pozostała atrakcje turystyczne:

– Pałac barokowy w Drogoszach
– Puszcza Borecka
– Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
– Galindia Mazurski Eden
– Wielka Puszcza
– Święta Lipka
– Puszcza Piska
– Stadnina koni trakeńskich w Liskach
– Ełcka Kolej Wąskotorowa
– Kanał Mazurski
– Muzeum Mazurskie w Owczarni
– Piramida w Rapie
– Puszcza Romincka
– Pałac w Słobitach
– Pałac w Sztynorcie
– Wilczy Szaniec
– Żubry na wolności

Next Post

Previous Post

© 2023 Boćwinka1