Boćwinka1

– przeżyć Mazur –

Impressum

MARTA I ANDREAS LOHMANN

Bocwinka 1
11-612 Kruklanki
Polska

Telefon
+48 73 4418848
+49 172 5998999

E-Mail
webmaster@bocwinka.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wyłączenie odpowiedzialności.
Dokładamy wszystkich starań aby informacje zawarte na tej stronie internetowej były zawsze aktualne i prawdziwe. Jednak nie przejmujemy odpowiedzialności i gwarancji za prawdziwość, aktualność i kompletność danych i informacji. Powyższe ma zastosowanie równie do zewnętrznych linków i stron. Nie przejmujemy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron.

Pozostawiamy sobie prawo do zmian lub doprecyzowanie informacji zawartych na tej strony bez zapowiedzi.

Zastrzegamy sobie własność intelektualną tej strony i nie pozwalamy bez naszej pisemnej zgodny do rozpowszechniania, kopiowania lub używania zawartych tekstów lub obrazów.

© 2023 Boćwinka1